Byggnationskrav för plattsättning av kakel i Eksjö

Det lönar sig att anlita någon för att utföra kakel Eksjö framför allt vid plattsättning i badrum. Detta medför en stor risk eftersom det gäller att utföra jobbet helt korrekt i detalj, vilket kan vara svårt att göra själv. Man måste få fina rader av klinker och kakel och det kan finnas problem under ytan som döljs.

Det finns svårigheter i att uppfylla byggnationskraven när man bygger eller renoverar ett badrum, eftersom fuktskador lätt kan uppstå. Flera lager och skikt läggs vid en byggnation av ett badrum för att badrumsväggarna och badrumsgolvet skall bli helt täta från fukt. Det är viktigt att arbetet utförs rätt i varje detalj för att tätningarna skall fungera. Framför allt gäller detta runt rörledningar, i skarvar och runt brunnar.

Det är även viktigt att golvet har ett fall, för att vattnet skall rinna till befintliga brunnar, och inte samlas i hörnor och vrår. Det är här plattsättning av kakel i Eksjö utfört av Nässjö Golv kommer in i bilden då de är professionella och kan sin sak. Detta kan vara svårt att åstadkomma själv varför det rekommenderas att du anlitar ett professionellt företag för din plattsättning. Ett våtrumscertifikat bör finnas hos alla kvalificerade plattsättare, vilket är en dokumenterad kunskap för att utföra arbetet enligt gällande branschregler.

Garanti från plattsättningsföretagen i Eksjö

Det finns ytterligare en anledning till att anlita företag som sätter kakel i Eksjö (Småland) framför att utföra arbetet själv. Om företaget innehar ett våtrumscertifikat lämnar det garanti för det utförda arbetet för att undvika framtida problem, vilket också ger mervärde. Denna garanti är särskilt viktig om det blir en vattenskada.

En garanti är ett kvitto på att arbetet utförts enligt gällande regler och försäkringsbolagen kräver detta för att kunna betala ut ersättning. Om du själv utfört arbetet är det svårare att bevisa att arbetet utförts korrekt och du kan då bli utan ersättning för skadan. Kontrollera därför alltid att firman har kvalificerade plattsättare för ditt arbete.​